Vang, Anne
Født: 1983

Sted

Brønshøj.

Uddannelse
Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, 2008.

Arbejde
Politisk ordfører for den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen i København fra 2005. Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget fra 2005. Konsulent i LO’s ledelsessekretariat med arbejdsområderne skat og vækstpakke fra 2009. Svømmetræner, 2000-2006.

Tillidshverv
Bestyrelsesmedlem i DSB - S-tog fra 2008; bestyrelsesmedlem i Københavns Energi fra 2007; bestyrelsesmedlem i AKB København fra 2006; bestyrelsesmedlem i By og Havn fra 2006; bestyrelsesmedlem i Copenhagen Malmø Port fra 2008 samt bestyrelsesformand for Fair Trade København fra 2008.

Udgivelser
En række artikler og indlæg i dagbladene om emner som bolig, integration, børn og socialpolitik siden 2002.

Udmærkelser
Nina Bang-prisen 2009.

Begrundelse

Anne Van er et forbillede for unge, politisk bevidste kvinder. Hun var en af dem, som blev nævnt som Københavns nye borgmester, da Ritt Bjerregaard meldte sin afgang. Hun har tidligt påtaget sig tunge politiske opgaver og vist, at alder og køn er barrierer, der kan overkommes, når man kombinerer sine intellektuelle evner med mod og dristighed. Sin korte løbebane til trods har hun opnået stor politisk indflydelse som politisk ordfører for Socialdemokraterne i København. Som medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget sætter hun en dagsorden om bæredygtig byudvikling, bedre kollektiv transport og boliger, der er til at betale for almindelige mennesker. Anne har ikke valgt at have en høj ligestillingsprofil, men hendes prioriteringer rummer ikke desto mindre et kraftigt ligestillingsaspekt. Både en god kollektiv trafik og billige boliger er vigtige temaer for væsentlig flere kvinder i København end mænd pga. uligelønnen og kvinders overrepræsentation som eneforsørgere. Ved sit valg af udvalg og bestyrelsesposter er Anne med til at demonstrere, at de såkaldt ”hårde”, tekniske og økonomiske områder rummer masser af ”blød” fordelingspolitik, som kvinder med god grund bør engagere sig i. Men klassiske politikområder som ren fordelingspolitik, socialpolitik og integration ligger hende også meget på sinde. Hun har fx fået den socialdemokratiske partikongres til at vedtage et forslag om at ændre satspuljereguleringen, så modtagere af overførselsindkomst ikke hvert år bliver fattigere.

Som pennefører på valgoplægget til kommunalvalget i 2009, har Anne været med til sikre et fokus på en socialpolitik præget af ordentlighed, på at bekæmpe negativ social arv allerede i de københavnske vuggestuer, børnehaver og skoler – og på at sikre en god integration. Anne har tidligere arbejdet som svømmetræner på babysvømmehold og på hold specielt for muslimske kvinder. Her lærte hun, at idrætsforeningerne er en fin vej at indsluse indvandrere i det danske samfund.